Quantcast

Közös ügy 50: KPMG

"A legfontosabb, hogy a motiváció hosszú távon megmaradjon"

A KPMG elkötelezett a sokszínű és befogadó munkahely megteremtése iránt. Célunk olyan vállalati kultúra kialakítása, amely támogatja a különböző nézőpontok, egyéniségek érvényesülését; ahol egyenlő bánásmód illet meg mindenkit, és senkit nem ér hátrányos megkülönböztetés; ahol a tehetséges munkaerő motivált, és munkája során mindennapi sikerélmények érik. Csaknem 1500 munkatársunk rendkívül sokszínű, a be- és elfogadás mindannyiunk felelőssége. (Rakó Ágnes)

A nyitott, modern munkahely számunkra azt jelenti, hogy rugalmasan, agilisan tudunk válaszolni egyrészt az ügyfelek üzleti igényeire, másrészt a munkavállalók szakmai és magánéletéből fakadó sokféle igényre is. Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy olyan cégkultúra és emberek közössége legyünk, ahova jó kapcsolódni, ahova jó tartozni, ahol odafigyelünk egymásra, és ahol valóban adott a fejlődés lehetősége, ezáltal a munkát folyamatos sikerélményként tudjuk megélni. (Varga Zoltán)

A jelenlegi munkaerőhiány kezelése érdekében két területre fókuszálunk. Egyrészt óriási kihívást jelent a munkaerőpiacon, hogy ma 4-5 nagyon eltérően viselkedő, gondolkodó, dolgozó generáció van aktívan jelen, sokféle ember között kell eredményesen harmóniát, együttműködést teremteni. Bár elsődleges munkavállalói bázisunkat a 30 év alattiak alkotják, de a tapasztalt szakemberek tudása, életszemlélete kulcs a növekedéshez. Egy-egy szakterület kifejezetten olyan szakemberek meglétét igényli, akik jó stratégiai és mérlegelési képességekkel rendelkeznek, és tudásuk megosztásával nagymértékben tudják támogatni a fiatalabb generációkat. Másrészt a megváltozott munkaképességűek integrálása szintén enyhítheti a munkaerőhiányt bizonyos területeken és számos pozitív társadalmi hatása is van. (Rakó Ágnes)

Ma egy modern, nyitott európai munkahelytől az egyik legfontosabb elvárás az ott dolgozó tehetségek részéről, hogy a napi munka során a motiváció hosszú távon megmaradjon, és minden egyes feladat elvégzése sikerélmény legyen az egyén és a sokszínű közösség számára is. Ezzel az attitűddel a különbségek összeadódnak, az eltérő nézőpontok szintézise pedig erősít bennünket (Rakó Ágnes)