Quantcast

Women

A nemek közötti egyenlőtlenség felszámolását sürgeti az ENSZ 2030-as programja

A nemek közötti egyenlőtlenség felszámolását sürgeti az ENSZ 2030-as programja
© Klaus Vedfelt

Szükséges lépés egy fenntarthatóbb, igazságosabb és virágzóbb világ megteremtése felé, a lakosság minden rétege számára.

2015-ben az ENSZ 193 tagállama aláírta a 2030-ig tartó fenntartható fejlődési menetrendet. A dokumentum 17 fenntartható célt tartalmaz, amelyeket 2030-ig kell megvalósítani. Ez a dátum messzinek tűnik, de mégsem az, különösen, ha figyelembe vesszük az elérendő célokat, nevezetesen, hogy megteremtsük egy fenntarthatóbb világ feltételeit, amely békét és a nemzetközi népesség minden csoportja számára lehetőségeket biztosít. Egy olyan világot, amely képes egyre inkább csökkenteni a gazdasági egyenlőtlenségeket, küzdeni az éghajlatváltozás ellen és biztosítani az emberi jogok tiszteletben tartását. De milyen szerepet fognak játszani a nők mindebben? A kérdés különösen fontos, ha figyelembe vesszük, hogy a nemek közötti egyenlőség az ötödik elérendő cél. A nőknek pedig vezető szerepet kell játszaniuk ezekben a változásokban, mert ahogy az ENSZ mondja, a nemek közötti egyenlőség nemcsak alapvető emberi jog, hanem egy békés, virágzó és fenntartható világ szükséges alapja is. A nemek közötti egyenlőtlenség valójában a fenntartható fejlődés, a gazdasági növekedés és a szegénység elleni küzdelem egyik legnagyobb akadálya.

MIT KELL TENNÜNK ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY ELÉRJÜK EZT A CÉLT?

Mindenekelőtt a nők és férfiak esélyegyenlőségét kell elérni a gazdasági fejlődésben, a nők és lányok elleni erőszak minden formájának felszámolását (beleértve a kényszerházasságok és a gyermekházasságok eltörlését), valamint a részvétel minden szintjén az egyenlő jogokat. Miközben a világ a millenniumi fejlesztési célok révén előrelépést ért el a nemek közötti egyenlőség és a nők szerepének erősítése terén (beleértve a fiúk és lányok egyenlő hozzáférését az általános iskolai oktatáshoz), a nők és lányok továbbra is a világ minden részén diszkriminációval és erőszakkal szembesülnek, olvasható az ENSZ honlapján. Ha biztosítjuk, hogy a nők és a lányok egyenlő mértékben hozzáférjenek az oktatáshoz, az egészségügyi ellátáshoz, a tisztességes munkához, valamint a döntéshozatalban, a politikai és gazdasági folyamatokban való képviselethez, az elősegíti a fenntartható gazdaságot, amely a társadalmak és az emberiség egészének javát szolgálja.

MUNKA, OKTATÁS, FENNTARTHATÓSÁG

Úgy tűnik, ezek azok a sarokkövek, amelyek körül a nemek közötti egyenlőségnek életre kell kelnie és formát kell öltenie. És bár az utóbbi években sok előrelépés történt a világ legelmaradottabb területein is, még mindig sok a tennivaló. A Szaharától délre fekvő Afrikában, Óceániában és Nyugat-Ázsiában például a lányok még mindig akadályokba ütköznek az általános és középiskolába való bejutásban. Foglalkoznunk kell az oktatás és a munka világáról, de más rejtett és elhallgatott kérdésekkel is, mint például a nők és lányok elleni családon belüli erőszak és a szexuális kizsákmányolás, amelyek mind a fejlett, mind a fejletlen országokban széles körben elterjedt jelenségek. Vannak olyan visszaélésszerű gyakorlatok is, mint a kényszerházasságok és a gyermekházasságok, nem is beszélve a női nemi szervek megcsonkításáról, amely egyes országokban nehezen felszámolható gyakorlat, és amely súlyos fizikai és belső sérüléseket okoz azoknál, akik átesnek rajta.

A 2030-ig szóló terv céljai között szerepel, hogy a nemzeti normákkal összhangban el kell ismerni és meg kell becsülni a fizetetlen gondozási és háztartási munkát, közszolgáltatást, szociális védelmi infrastruktúrákat és politikákat kell biztosítani, és elő kell mozdítani a családokon belüli megosztott felelősségvállalást. Ez nyilvánvalónak hangzik, de nem az, és a társadalom egészének el kellene ismernie a nők otthoni munkájának értékét. Egy másik érdekes pont a szexuális és reproduktív egészséghez és jogokhoz való egyetemes hozzáférés biztosításának célja, ahogyan arról a Nemzetközi Népesedési és Fejlesztési Konferencia cselekvési programjában és a pekingi cselekvési platformban, valamint az azt követő konferenciákon készült dokumentumokban megállapodtak. Az elérendő célok között bőséges teret kap a politikai téma: a nők teljes és hatékony részvételének és egyenlő vezetői esélyeinek biztosítása a döntéshozatal minden szintjén a politikában, a gazdaságban és a közéletben, de az is, hogy reformokat kell kezdeményezni annak érdekében, hogy a nők egyenlő jogokat kapjanak a gazdasági erőforrásokhoz, valamint a föld és más tulajdonformák, a pénzügyi szolgáltatások, az öröklés és a természeti erőforrások birtoklásához és ellenőrzéséhez, a nemzeti jogszabályokkal összhangban.

És végül, hogy fogadjanak el és erősítsék megalapozott politikát és végrehajtható jogszabályokat a nemek közötti egyenlőség és a nők helyzetének javítása érdekében, minden szinten. A felhatalmazást a támogató technológiák, különösen az információs és kommunikációs technológiák használatának megerősítésével kell elérni. Röviden, a nemek közötti egyenlőség elérése érdekében számos lépést kell megtenni és célt kell kitűzni. A Covid-19 biztosan nem segített, ha arra gondolunk, hogy a munkahelyek és a megélhetés elvesztése leginkább a nőket érinti, akik gyakran tanulmányaik megszakítására kényszerülnek. Ezért lettek ezek a célok napról napra egyre fontosabbak. Mert egy jobb és másfajta jövő építéséhez a nőket kell a helyreállítás minden aspektusának középpontjába helyezni, többek között a nemek közötti egyenlőséget figyelembe vevő törvények, politikák és költségvetések révén.

Forrás: Elle