Webshop
KERESÉS AZ ELLE CIKKEI KÖZÖTT

Írd be a keresett kifejezést (Min. 3 karakter)

Elle Future of Beauty Awards - Adatkezelési tájékozató

Utoljára módosítva: 2024. május 22.

Az Elle Future of Beauty Awards 2024 nevezése során kezelt személyes adatokról.

A verseny keretében a résztvevőknek lehetőségük van a Elle Future of Beauty Awards 2024 meghatározott kategóriáiban nevezni termékeiket, szolgáltatásaikat. A beküldött nevezésekkel kapcsolatban a Szervező (mint adatkezelő) szükségszerűen személyes adatokat kezel, melyről a jelen tájékoztatóban nyújtunk bővebb információkat.

Az adatkezelő Good Life Media Group Kft. (székhely: 1037. Budapest Szépvölgyi út 35-37. C épület, cégjegyzékszám: 01 09 377449, e-mail: elle@elle.hu, webcím: www.elle.hu), mint „Szervező”

A személyes adatok kezelésének jogalapja a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) („GDPR”) 6. cikk 1) bekezdés a) pontja, azaz a Good Life Media Group Kft.  részére a személyes adataid kezeléséhez adott önkéntes hozzájárulás.

Az alábbi személyes adatokat kezeljük: név, cégnév, titulus, e-mail cím, telefonszám

Személyes adatokat nem közöljük harmadik féllel.

A személyes adatokat nem továbbítjuk harmadik országba, azaz az Európai Gazdasági Közösség területén kívülre.

A személyes adatokat a Elle Future of Beauty Awards 2024 lebonyolítása során kezeljük és tároljuk, ezt követően töröljük őket.

A megadott személyes adatokhoz hozzáférés kérhető a Good Life Media Group Kft.-tól, lehetséges továbbá a személyes adatok helyesbítését, törlését vagy az adatkezelés korlátozását kérni, továbbá tiltakozni is az adatkezelés ellen, és a kérelmezőt megilleti az adathordozhatóságához való jog is. A személyes adatok törlése és az adatkezelés korlátozása az alábbi e-mail címen kérhető: info@moooregroup.hu, és ezen a címen jelezhető az adathordozhatóság iránti igény, továbbá ezen a címen van lehetőség tiltakozni az adatkezelés ellen. A kérdésekre és üzenetekre a GDPR szabályaival összhangban reagálunk.

A nevezőt megilleti a jog, hogy a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulások bármelyikét bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. A személyes adatok megadása önkéntes, azonban szükséges ahhoz, hogy a nevezés maradéktalan legyen. Abban az esetben, ha nem adja meg nekünk a személyes adatokat, nem tudsz részt venni a versenyen.

Személyes adatokkal sem automatikus döntéshozatal, sem profilalkotás nem történik.

A nevezőt megilleti továbbá a jog, hogy panaszt nyújtson be a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).