Webshop
KERESÉS AZ ELLE CIKKEI KÖZÖTT

Írd be a keresett kifejezést (Min. 3 karakter)

ELLE Awards - Adatkezelési tájékozató

Utoljára módosítva: 2023. március 14.

A ELLE Awards 2023 közönségszavazás során kezelt személyes adatokról.

A közönségszavazás keretében a résztvevőknek lehetőségük van az ELLE Awards 2023 meghatározott kategóriáiban leadni a szavazatát. A leadott szavazatokkal kapcsolatban a Szervező (mint adatkezelő) szükségszerűen személyes adatokat kezel, melyről a jelen tájékoztatóban nyújtunk bővebb információkat.

 

Az adatkezelő Good Life Media Group Kft. (székhely: 1037. Budapest Szépvölgyi út 35-37. C épület, cégjegyzékszám: 01 09 377449, e-mail: elle@elle.hu, webcím: www..elle.hu), mint „Szervező”

A személyes adataid kezelésének jogalapja a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) („GDPR”) 6. cikk 1) bekezdés a) pontja, azaz a Good Life Media Group Kft.  részére a személyes adataid kezeléséhez adott önkéntes hozzájárulás.

Az alábbi személyes adataidat kezeljük: e- mail cím

Személyes adataidat nem közöljük harmadik féllel.

A személyes adataidat nem továbbítjuk harmadik országba, azaz az Európai Gazdasági Közösség területén kívülre.

A személyes adataidat a szavazás lebonyolítása során kezeljük és tároljuk, ezt követően töröljük őket.

A személyes adataidhoz hozzáférést kérhetsz a Good Life Media Group Kft. -tól, jogod van továbbá a személyes adataid helyesbítését, törlését vagy az adatkezelés korlátozását kérni, továbbá tiltakozhatsz is az adatkezelés ellen, és megillet az adathordozhatóságához való jog is. Személyes adataid törlését és az adatkezelés korlátozását az alábbi e-mail címen kérheted: elle@elle.hu, és ezen a címen jelezheted az adathordozhatóság iránti igényedet, továbbá tiltakozhatsz az adatkezelés ellen. Kéréseidre és üzeneteidre a GDPR szabályaival összhangban reagálunk.

Megillet a jog, hogy a személyes adataid kezeléséhez adott hozzájárulások bármelyikét bármikor visszavond. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. A személyes adataid megadása önkéntes, azonban szükséges ahhoz, hogy részt vegyél a Szavazásban – Te döntöd el, hogy megadod-e nekünk személyes adataidat. Abban az esetben, ha nem adod meg nekünk a személyes adataidat, nem tudsz részt venni a Szavazásban. Amennyiben visszavonod a személyes adataid kezeléséhez adott hozzájárulásodat, az elért eredményeidet töröljük, és a visszavonást követően nem tudsz a korábban megadott adataiddal résztvenni a Szavazásban.

Személyes adataiddal sem automatikus döntéshozatal, sem profilalkotás nem történik.

Megillet továbbá a jog, hogy panaszt nyújts be a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).