Egy kutatónő harca a koronavírussal

Agy és lélek

Mi az álláspontja a tudománynak agy és lélek kapcsolatáról? Interjú Dr. Hámori József biológus professzorral